Příjemně se nalaďte a máte-li trochu čas, podívejte se na celou sadu karet sady Madam Lenormand. Ta kartička, která se vám nejvíce líbí a nelépe na vás působí, tak ta již vám sděluje poselství k momentální situaci kterou právě prožíváte.

A naopak, ta, která se vám vůbec nelíbí či působí negativně, tak ta k vám promlouvá do čeho byste se neměli vůbec pouštět. Varuje před nebezpečím či uspěchání něčeho, na co nejste momentálně připraveni.

1 - Jezdec

1 - Jezdec

Pozitivní vývoj. Naděje. Menší překvapení. Úspěch, změna k lepšímu, pokrok, vzestup, něco se povede, podaří se, co si přejeme.
2 - Jetel

2 - Jetel

Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Pozitivní výsledek při rychlém jednání. Krátkodobá radost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra Štěstí Úspěch Naděje Přání Pozitivní vývoj Kladná odpověď Flirt Zábava dále: Tráva, zelenina Překvapení Jednoduchost, přirozenost Obecně působí velmi dobře.
3 - Loď

3 - Loď

Vývoj života = směr životní cesty. Dobrá příležitost. Bod zvratu. Změna. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Stress. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života bez našeho přičinění. Vnitřní růst. Obecně je neutrální.
4 - Dům

4 - Dům

Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita. Obecně působí spíše příznivě.
5 - Strom

5 - Strom

Stát na vlastních nohou Hloubka (rozuměj: opak povrchnosti) Meditace Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda Radost ze života Zralost Životní úspěch, trvalé štěstí Pevné zázemí Průměrnost Dřevo, les Příroda 9-12 měsíců Obecně je kartou neutrální.
6 - Mraky

6 - Mraky

světlá strana: Vyjasnění, zlepšení Nepřehlednost tmavá strana: Zhoršení situace Špatná doba – nutno vyčkat Překážky, těžkosti, trápení, žal Negativní energie Znečištěné prostředí Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně Obecně působí nepříznivě
7 - Had

7 - Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.) Sokyně. okruh komplikací: Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví. Klam, žárlivost. Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. dále: Klikatá cesta. Silnice, zatáčky. Stres. Nepřejícnost. Venkov. Obecně působí většinou spíše nepříznivě.
8 - Rakev

8 - Rakev

Vážné potíže Ztráta finančních prostředků Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Hazard Změna od základu (bolestná). Nečestné jednání Starosti Bolest Leknout se Šok Obecně působí velmi nepříznivě
9 - Kytice

9 - Kytice

Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír Láska Zásnuby Harmonie Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky Obecně působí příznivě
10 - kosa

10 - kosa

Ztráta Ukončení něčeho Strach Nástroje (hlavně chrurgické a kovové) Železnice Zbrklost Roztržka Operace Rozchod Venkov Brutalita Šok Obecně působí velmi nepříznivě Před kartou: neštěstí nebo nebezpečí (varování)! Za kartou: něco se sane náhle, nečekaně Nad kartou: ztížená situace (starost, námaha, obvinění)
11 - Rákoska

11 - Rákoska

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Karta může být neutrální i negativní. Ve směru metly (koštěte) se pomocí komunika cosi vyčistí, ve směru důtek může dojít ke konfliktům, hádkám nebo ostré nepříjemné komunikaci.
12 - Ptáci

12 - Ptáci

Dva. Cesta Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Hovory Rušení, vyrušování Výčitky, ostuda, zloba Krátkodobý, přerušovaný, blikající Rychlost Telefonát Myšlenky Chyby Chaos Dva, dvě Obecně působí neutrálně
13 - Dítě

13 - Dítě

Dítě. Osoba mladší než tazatel. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost.Nový začátek Domácí pohoda Chvilkový pobyt Jemnost, něžnost Potěšující vztah Na krátkou dobu Počet: jedna. Naděje. Obecně působí neutrálně
14 - Liška

14 - Liška

Zákeřná osoba Podvod, krádež, ohrožení Lstivost. Vychytralost. Zrada. Závist. Faleš Nedůvěra , neupřímnost. Nepřejícnost Myslet jen na sebe. Sobectví.Něco nesprávné, něco v nepořádku Kaz, vada, nepříjemnost Rada nevěřit! Dvojí hra, dvojsmyslnost Herectví Chytrost, obratnost, rafinovanost. Nějaké zvíře. Špatná doba, nevhodný čas. Obecně působí negativně
15 - Medvěd

15 - Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena Nadřízený. Šéf. Otec. Strýček, dědeček. Milenec nebo zákonný partner. Ochrana. Jistota. Vášeň. Důvěra. Houževnatost. Solidnost. Vytrvalost. Závist. dále: Dobrý přítel Blahobyt Dostatek Majetek Respekt. Skrytý velký potenciál. Zvíře. Obecně působí neutrálně
16 - Hvězdy

16 - Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj Naděje Myšlenky,nápady a inspirace Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něcoRomantika. Láska. dále: Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh. Umění, hudba. Astrologie a mystika. Věštba a věštění. Nový začátek. Paměť Jasnovidnost a intuice. Osud Bezstarostnost a optimismus Obecně působí velmi příznivě
17 - Čáp

17 - Čáp

měna (1karta)…přinese(Čáp)…(2karta) Stěhování. Něco přichází. Revoluce (změna všeho). Cyklické změny.Těhotenství Narození Plodnost a úroda.Dobré zprávy. Dobré události. Začátek. Obecně působí neutrálně
18 - Pes

18 - Pes

Přítel, kamarád Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec Podřízená osoba .přátelství, přátelé Poctivost Upřímná povaha Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra Spolehlivost Čestnost.Věrnost. Dobrý charakter Láska a spolehlivý vztah Pozitivní vývoj Obecně působí pozitivně
19 - Věž

19 - Věž

ivotní cesta, způsob života Egoismus, egoista.Rozchod (spíše vlastní vonou nebo z vlastního rozhodnutí) Odloučení Izolace Osamělost. Dlouhý život. Pevné zdraví. Nadžazenost, povýšenost. Bezohlednost Cizina Magie Samostatnost Obecně působí neutrálně
20 - Park

20 - Park

Veřejnost Veřejné mínění Veselá společnost Angažovanost, veřejné vystoupení Návštěva Známí (lidé) Nové známosti, kontakty.Oslava Veřejná akce, pozvání na ni Veřejná budova, veřejné míst.armonie Otevření se okolí Možný začátek nového vztahu Příroda Něco velkého Obecně působí neutrálně
21 - Hora

21 - Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky Nepříjemný šéf Zábrany. Velký probém. Soupeř, sok..Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost Dlohodobé (trvalé)… Blokáda, frustrace Přerušení Stání Operace Odpustit, ale nezapomenout Nepohyblivost Drsnost Hory, horské oblasti Velká výzva. Namáhavý vysilující postup. Obecně působí negativně
22 - Cesty

22 - Cesty

Volba Rozhodnutí Křižovatka Východisko Alternativa Varianta Výběr Zodpovědnost .Dilema nejistota pochybnost dále: 7 týdnů Být na cestě Vyhnout se něčemu Rozcestí Příjezdová cesta jít svou cestou flexibilita Obecně působí neutrálně
23 - Myši

23 - Myši

Krádež (ve směru pohledu) Ztráta (ve směru pohledu) Ztráta času (ve směru pohledu) Ztráta sebevědomí Něco chybí Podvod Úbytek, zmenšení.Nahlodávání Lítost Stress a vypětí Užírat se.Citově chudý člověk Nemoc (i jako metafora) Dluhy a bída Rozklad, rozpad (ve směru pohledu) Něco nestojí za to (odvrácená) Podřadnost, špatná práce, zmetek (odvrácená) Odklad, odročení, oddálení (odvrácená) Odmítnutí Něco ve špatném stavu Neúspěch Obecně působí negativně
24 - Srdce

24 - Srdce

Láska Milenecký partner Svatba, zásnuby.Životní štěstí Životní energie Ochota pomoct, podpora Rada „pokračovat“ – výsledek bude dobrý. Krása Usmíření Krev Obecně působí pozitivně
25 - Prsten

25 - Prsten

Svazek Manželství Smlouva, slib Závazek Vztah.podpis stálost, vážnost, závažnost spolehlivost, serióznost Obecně působí dobře.Uzavření Naplnění, splnění oddanost
26 - Kniha

26 - Kniha

Tajemství Něco nevědět, neznat Podvědomí Skryté záležitosti Nerozřešené záležitosti Neznámý původ To, o čem se nemluví..Studium, učení, vzdělávání Moudrost .Uzavřené záležitosti Magie málomluvnost nevědomost ještě ne (není vhodná doba, nevíme vše, nejsme u konce, není to ten pravý apod.) někdo, koho zatím neznáme Obecně působí neutrálně
27 - Dopis

27 - Dopis

Zpráva. Dokumenty Novina Úřední spisy Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram Oznámení, doručenka, úřední dopis, oznámení Dozvědět se něco.dále: Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání Rozhodnutí Nový vliv Dar Komunikace Rychle Kancelářská činnost Smlouva Obecně působí neutrálně
28 - Pán

28 - Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK) Manžel, druh, snoubenec tazatelky Muž..Dále: Drát se do poředí prosadit se Rozhodnout se výhodně pro sebe Projev ducha, mysli a vůle Partnerství Mužský princip Moc, autorita, vláda Sebeurčení Síla Rozum Obecně působí neutrálně
29 - Dáma

29 - Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK) Manželka, družka tazatele Žena.Drát se do popředí, prosadit se Rozhodnout se výhodně pro sebe Projev ducha, mysli a vůle Partnerství Ženský princip City, intuice Obecně působí neutrálně
30 - Lilie

30 - Lilie

Rodinný život. Rodina. Člen rodiny. Ctnost.Vztah k sexu. Sex, intimnost Milenec, milenecký poměr (založený na sexu)Opora, podpora. Štěstí Spiritualita čisté svědomí Krása, estetika. Optimismus Dobré vyhlídky Květina Obecně působí příznivě
31 - Slunce

31 - Slunce

Optimismus. Vitalita. Síla. Energie.Prosperita. Tvořivost.Kreativita. Vítězství, zdar Moc, vláda Blahobyt, výdělek, zisk Rozvoj Vysoké postavení sláva.Štěstí Otec Teplo, žár, výheň Porod jih, léto, poledne pozitivní myšlení dobrá volba spokojenost Obecně působí dobře
32 - Měsíc

32 - Měsíc

City a pocity. Emoce Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita.Matka. Početí. Inspirující osobnost. Úspěch Kariéra, životní dráha Večer. Věci nejsou jak vypadají. „začarovaný kruh“ ve vztazích. Podvod. Nedůvěra. Duše. Jasnozřivost. Tajemství Obecně působí jak pozitivně tak negativné – podle okolností
33 - Klíč

33 - Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Otevírá a zavírá. Získání něčeho. Dobrý výsledek, zdar Lehce k něčemu přijít. Bezpečí, zabezpečení.Nový začátek. Rozřešení Klíč Svoboda Splnění přání Rada vydržet v plánech, nastane dobrý obrat. Zhodnocení plánů. Vynaložení všech sil a schopností. Řešení. Pojištění. Obecně působí dobře
34 - Ryby

34 - Ryby

Majetek, finance. Jmění. Zisky. Úspěch. Bohatství Peníze Úlovek.dále: Znásobení něčeho Výhry Dokumenty a doklady Voda Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách Duševní sklony, intelekt Hojnost Obecně působí pozitivně
35 - Kotva

35 - Kotva

Povolání, zaměstnání Pracoviště, pracovní kolektiv Organizace, škola.Naděje Opora, jistota Stabilita Štěstí v obchodu, prosperita Spojení, pevné držení, připoutanost Náklonnost, láska, harmonie Přístav Zakotvit někde Rovnováha Cíl Bezpečí Obecně působí příznivě
36 - Kříž

36 - Kříž

Ukončování, konec Smrt Konec jedné etapy a začátek nové.Utrpení, oběť Bolest, smůla, nehoda Smutek, trápení, slzy Nepřízeň trest dále: Karma, osud 2 - 3 týdny Víra Osudová zkouška Obecně působí negativně
Zápatí stránek

Skutečné krásy se můžeš dotknout jen srdcem. 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one